FriSes Årsberetning 2016 | Året der gik i FriSe 2016
922
home,page-template-default,page,page-id-922,ajax_updown,page_not_loaded,

Sådan gjorde Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark en forskel i 2016

FriSe ser tilbage på et 2016 præget af afslutninger og nye begyndelser.

 

Vores to store selvhjælpsprojekter; Kom Videre Mand og SMART Recovery blev i efteråret afsluttet med særdeles flotte evalueringer og en fantastisk inspirerende temadag. Siden er en række frivillige gruppeledere og facilitatorer blevet uddannet, så endnu flere af FriSes medlemmer nu kan tilbyde grupper inden for de to projekter.

 

Sammen med det igangværende projekt med mestringsgrupper for skolebørn med ADHD bidrager de afsluttede projekter til at dokumentere selvhjælpsgruppernes effekt. Selv om Kom Videre Mand og SMART Recovery har haft fokus på nye målgrupper og særlige redskaber og temaer, viser de flotte evalueringer endnu engang, at det er fællesskabet i selvhjælpsgruppen, der skaber den største værdi for deltagerne – det ligeværdige og gensidige møde mellem mennesker, der sammen finder styrken i fællesskabet.

 

At frivilligcentrene yder en væsentlig indsats for de lokale frivillige fællesskaber vidste vi godt. Men med Rambølls evaluering af frivilligcentrene i maj 2016 står værdien af et lokalt samlingspunkt for frivillige aktiviteter og foreningsliv klar for alle: Frivilligcentrene styrker det lokale frivillige engagement!

 

Vi er stolte over den flotte evaluering og glade for, at der nu er sat ord på den værdi, frivilligcentrene skaber i deres lokalsamfund. Samtidig ser vi frem til at arbejde videre med evalueringens anbefalinger, så vi også fremadrettet kan være med til at sikre, at den lokale frivillighed har de bedste betingelser og største udfoldelsesmuligheder.

 

Evalueringens anbefalinger om udvikling af ledelseskompetencer i forhold til at kunne arbejde mere resultat- og udviklingsorienteret harmonerede særdeles godt med det uddannelsetilbud i strategisk lederskab, Frise i samarbejde med Center for Diakoni og ledelse udbød i efteråret 2016. Med meget flotte tilbagemeldinger fra deltagerne gentager vi successen igen i efteråret 2017.

 

Men foråret bød ikke kun på gode nyheder. Forsinkelsen af PUF og den markante reduktion af FriSes tilskud fik alvorlige konsekvenser for sekretariatet, der udover at sige farvel til en medarbejder også måtte aflyse planlagte medlemsaktiviteter, herunder Folkemødet og frivilligcentrenes temadag og istedet fokusere alle kræfter på udviklingen af en strategi, der kunne sikre FriSes økonomiske overlevelse.

 

Strategi handler grundlæggende om prioriteringer og på trods af den barske anledning har det været en overraskende positiv oplevelse for Frises bestyrelse og sekretariat at blive tvunget til at være helt skarpe på, hvad vi vil, hvad vi kan og hvad vi skal. Med vores pejlemærker; at vi vil gøre det lettere at blive frivillig og lettere at være frivillig forening, har vi kunnet fokusere vores indsatsområder og igangsætte nye initiativer.

 

I de kommende to år har vi derfor et særligt fokus på at skabe flere frivillige muligheder og flere frivillige fællesskaber. Med flere frivillige muligheder mener vi både flere muligheder for nye frivillige, der ikke tidligere har ydet en frivillig indsats og andre typer af frivillige, der måske oplever barrierer i forhold til frivilligheden. Vi mener også flere muligheder for frivillige foreninger, der med digitale værktøjer fra Techsoup og online rekrutteringsmuligheder på frivilligjob.dk og NGOjob.dk bedre kan nå deres mål. Med flere frivillige fællesskaber tænker vi både nye målgrupper og nye former for frivilligt engagement og endnu flere fællesskaber, der skaber mulighed for det ligeværdige møde mellem mennesker på tværs af forskelle.

 

FriSes bestyrelse har i årets løb haft to større indsatsområder. Det ene var evalueringen af frivilligcentrene, hvor Frises bestyrelse har spillet en stor rolle i såvel udforming af undersøgelsesdesign som følgegruppe. Det andet indsatsområde har været sikring af det det økonomiske grundlag for frivilligjob.dk, herunder en række møder med de politiske ordførere i satspulje-kredsen. Det er endnu ikke lykkedes at få finansieringen på plads, men med udviklingen af et nyt tilbud i form af lokale feeds som udbydes i samarbejde med frivilligcentrene, har vi skabt et lækkert digitalt produkt med stort potentiale og værdi.

 

Således ser vi frem mod et 2017 med interessante udfordringer, nye muligheder og mange arbejdsopgaver. Og vi glæder os!

 

Årsberetning 2016

________

82

Medlemsorganisationer

fordelt på 64 kommuner. I 2016 bød FriSe velkommen til seks nye frivilligcentre som medlemmer

493

Modtagere

af FriSes månedlige nyhedsbrev, hvor vi deler nye initiativer fra medlemmerne, aktuelle puljer, interessante arrangementer og de vigtigste historier fra civilsamfundet

1096

Følger os

på facebook, hvor de hver dag får inspiration fra deres kolleger og de vigtigste nyheder fra den frivillige verden

146

Deltagere

fra 64 medlemsoragnisationer var 11.-12.  marts 2016 samlet til Årsmøde & Generalforsamling i Vejle

51

Uddannede Frivillige

har deltaget på FriSes igangsætterkursus, kurset for Kom Videre Mand gruppeledere eller SMART Recovery Facilitator- kurset

17

Frivilligcenterledere

bestod i november eksamen på den strategiske lederuddannelse udbudt i samarbejde med Center for Diakoni og ledelse

Årets vigtigste nyheder

Evaluering af frivilligcentrene

En evaluering foretaget af Rambøll og Socialstyrelsen i 2016 viser, at landets frivilligcentre yder en væsentlig indsats for at styrke det lokale frivillige engagement

Kom Videre Mand

Hvor går man(d) hen, når livet gør ondt? Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks medlemmer står klar med et effektivt gruppetilbud til mænd, der vil videre

Frivilligjob.dk/Lokal

Få jeres egen version af frivilligjob.dk tilpasset jeres eget site. Med den nye digitale løsning har jeres besøgende mulighed for at søge i relevante frivilligjob

 

SMART Recovery

I en SMART Recovery selvhjælpsgruppe får du redskaber og værktøjer til at ændre dine vaner – du deltager gratis, frivilligt og anonymt

 

 

12

Uger

varer et PUST-forløb for skolebørn med ADHD. FriSe har i partnerskab med vore medlemmer og ADHD-foreningen udviklet en model for et manualiseret mestringsgruppeforløb for børn med ADHD

54

Skolebesøg

har de regionale frivilligcentre i Projekt Frivillig arrangeret i 2016 med det formål at engagere unge på uddannelsesinstitutionerne i frivilligt arbejde

90

Flygtninge

skal matches med en forening, hvor de kan gøre en indsats som frivillige, i FriSes nye deltagelsesprojekt i samarbejde med De Frivilliges Hus i Aalborg

 

199

Kroner

koster det for frivillige foreninger at få deres jobopslag på civilsamfundets nye jobportal. FriSe har lanceret NGOjob.dk, som giver dig overblikket over jobmulighederne i den frivillige verden

147

Opslag

på engelsk er der lige nu på Volunteering.dk, hvor engelsktalende borgere i Danmark kan finde en forening, hvor de kan yde en frivillig indsats

750

Foreninger

er nu registrede på Techsoup, hvor de får adgang til softwaredonationer og IT-løsninger med store rabatter

Frivilligsamtaler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flere end 9.000 personer henvendte sig i 2016 til frivilligcentrene for at finde et frivilligt job

Selvhjælpsgrupper

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flere end 5.000 personer har i 2016 haft gavn og glæde af en selvhjælpsgrupppe hos FriSes medlemmer

Landsdækkende

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks 82 medlemmer fordeler sig 64 kommuner

21

Samarbejdspartnere

har FriSe haft projekter og partnerskaber med i 2016. Blandt de nyeste er Fonden for Socialt ansvar, hvor FriSe deltager i Netværk for lokale fællesskaber, integration og medborgerskab, som arbejder på at skabe en bæredygtig frivillig, social sektor gennem samarbejde på tværs af organisationer

13

FrivilligBørser

har FriSes medlemmer afholdt i 2016. På en FrivilligBørs har frivillige foreninger, virksomheder og kommunale institutioner mulighed for at byde ind med lokaleudlån, foredrag og gode idéer og samtidig få deres egne ønsker og behov opfyldt

426

Frivillig Fredag Arrangementer

fordelt på 82 kommuner på den nationale frivillighedsdag den sidste fredag i september. Heraf stod FriSes medlemmer for en stor del af arrangementer, da dagen lokalt bliver brugt til at fejre frivilligheden og hylde det lokale engagement

FriSes bestyrelse

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks bestyrelse bestod i 2016 af følgende medlemmer:

Formand Mona Gaarsdal

Bestyrelsesformand, Frivilligcenter Silkeborg

Næstformand John Hebo Nielsen

Bestyrelsesformand, Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte

Winnie Berndtson

Bestyrelsesformand, Frivilligcenter Amager

Mariane Ravnholt

Bestyrelsesformand, Frivilligcenter Herning

Lea Gry von Cotta-Schønberg

Leder, Frivilligcenter Halsnæs.

Tommy Sørensen

Leder, Frivilligcenter Mariagerfjord

Tina Andersen Messauodi

Leder, Frivilligcenter Herlev

Suppleant Anne Lise Holst Jensen

Leder, Kultur & Frivillighuset Holstebro

 

FriSes sekretariat

Casper Bo Danø

 

Dannie Lønne Larsen

Marie Tolstrup Hansen

Maria Emilie Borup Harring

 

Thorbjørn Lautrop