Skip to main content

Selvhjælpsgrupper mod ensomhed

Med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond igangsætter FriSe i tæt samarbejde med 21 medlemsorganisationer udvikling af selvhjælpsgrupper for personer, der oplever svær eller langvarig ensomhed.

Sammen med 21 medlemsorganisationer på tværs af landet har FriSe igangsat projektet; Selvhjælpsgrupper mod ensomhed, der skal udvikle og etablere selvhjælpsgrupper for unge og voksne, der oplever ensomhed.

Formålet er at udvikle og etablere selvhjælpsgrupper for unge og voksne, der oplever svær eller langvarig ensomhed. Deltagelsen i grupperne skal styrke den enkeltes trivsel, mentale sundhed og mindske følelsen af ensomhed.  

Projektet er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og strækker sig fra 2023-2025. Projektet evalueres af konsulenthuset DEFACTUM. De første grupper igangsættes i efteråret 2023.  

Baggrund for projektet

Ensomhed er et stigende problem i Danmark. I 2017 viste 8,3 procent af den danske befolkning over 16 år tegn på svær ensomhed, mens tallet i 2021 er 12,4 procent svarende til en ud af otte danskere.

Kortvarig ensomhed føles ubehageligt, men er oftest ufarligt. Langvarig og svær ensomhed kan derimod have store konsekvenser for den enkeltes mentale og fysiske helbred og komme til udtryk ved fx stress, depression, forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme.

Ensomhed kan dermed have store konsekvenser for den enkelte, men også for samfundet som helhed. Ifølge Sundhedsstyrelsen er ensomhed hvert år skyld i 770 tilfælde af for tidlig død i Danmark.

Samtidig viser beregninger, at ensomhed hvert år koster samfundet mindst 8,3 mia. kr. og dermed udgør et stort samfundsøkonomisk problem.

Hvordan kan vi afhjælpe ensomhed? 

Ingen ved med sikkerhed, hvorfor ensomheden er stigende, og hvorfor flere og flere danskere kæmper med den svære ensomhedsfølelse, og der er heller ikke et svar på, hvordan vi bedst afhjælper og mindsker ensomhed. 

Tilgængelige lokale fællesskaber og tilbud er en vigtig faktor, men for mennesker, der oplever svær eller langvarig ensomhed, kan det være en stor mundfuld at række ud til disse fællesskaber.  For disse mennesker er løsningen ikke nødvendigvis at henvise til eksisterende fællesskaber i lokalområdet (fx det lokale fodboldhold eller en social fællesspisning). Her skal der formentlig noget andet - og mere - til for at komme ensomheden til livs.  

Selvhjælpsgrupper som en del af løsningen  

I FriSe tror vi på, at selvhjælpsgrupper kan være en del af løsningen på den svære og langvarige ensomhed. Her kan mennesker, der oplever ensomhed, mødes. Ikke nødvendigvis for at danne sociale relationer og fællesskaber i gruppen, men for at bearbejde den ensomhed, de har til fælles, ved at dele tanker, erfaringer og oplevelser med hinanden. De kan på den måde spejle sig i hinanden, sammen skabe en bedre forståelse og accept af deres ensomhed og hver især hjælpe sig selv – og hinanden – videre til at række ud til fællesskaber uden for selvhjælpsgruppen

Vil du vide mere?

Se hvilke organisationer, der tilbyder ensomhedsgrupper nedenfor. For spørgsmål til projektet kontakt venligst projektleder Christine Secher. 

    • 31 62 61 02
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

For flere informationer om projektet og samarbejdspartnere kan du læse projektbeskrivelsen.