Skip to main content

Frivilligcentrene i Danmark

Landets 70 frivilligcentre arbejder dagligt for at sikre de bedste betingelser og de største udfoldelsesmuligheder for den lokale frivillighed.

Frivilligcentrene yder konsulentbistand til foreninger, synliggør frivillige aktiviteter og mobiliserer frivillige. Frivilligcentrene gør det lettere at være en frivillig forening og nemmere at blive frivillig – også for de borgere, som oplever barrierer i forhold til at deltage i det frivillige fællesskab, for eksempel grundet handicap eller sprogvanskeligheder.

Traditionelt har frivilligcentrene haft et socialt sigte og i særlig grad serviceret de lokale sociale foreninger, men frivilligcentrene har i dag en bredere målgruppe med et fokus på at fremme og udvikle den lokale frivillighed og står således til rådighed for mange typer foreninger, frivillige og borgere.

Derudover har frivilligcentrene fokus på de foreninger og frivillige initiativer, som ikke er en del af større landsforeninger eller støttestrukturer, for eksempel den uorganiserede og projektorienterede frivillighed, som opstår spontant ud fra lokale behov og engagerede borgere.

Og det er netop frivilligcentrenes styrke – tilstedeværelsen i lokalmiljøet, samarbejdet med lokale aktører og kendskabet til lokale behov, styrker og udfordringer. 

Find dit frivilligcenter


Kvalitet & Mangfoldighed

Frivilligcentrene øger kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale frivillige arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger og initiativer samt hjælpe nye i gang.

Udfoldelse & deltagelse

Frivilligcentrene øger omfanget af det frivillige arbejde og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden ved at gøre det lettere at blive frivillig, lettere at yde en frivillig indsats og lettere at finde hjælp og støtte i civilsamfundet.

SAMARBEJDE & SAMMENHÆNGSKRAFT

Frivilligcentrene øger den sociale sammenhængskraft og styrker en helhedsorienteret social indsats ved at skabe netværk og samarbejde på tværs af foreninger og mellem foreninger, kommuner og erhvervsliv.