Frivilligcentre

Danmarks 68 frivilligcentre arbejder dagligt for at sikre de bedste betingelser og de største udfoldelsesmuligheder for den lokale frivillighed. Frivilligcentrene yder konsulentbistand til foreninger, synliggør frivillige aktiviteter og mobiliserer frivillige. De gør det lettere at være frivillig forening og nemmere at blive frivillig – også for de borgere, som oplever barrierer i forhold til at deltage i det frivillige fællesskab, fx grundet handicap eller sprogvanskeligheder.

Traditionelt har frivilligcentrene haft et socialt sigte og i særlig grad serviceret de lokale sociale foreninger, men frivilligcentrene har i dag en bredere målgruppe med et fokus på at fremme og udvikle den lokale frivillighed og står således til rådighed for mange typer foreninger, frivillige og borgere.

Derudover har frivilligcentrene fokus på de foreninger og frivillige initiativer, som ikke er en del af større landsforeninger eller støttestrukturer, som DGI, DUF og DIF, fx den uorganiserede og projektorienterede frivillighed, som opstår spontant ud fra lokale behov og engagerede borgere.

Og det er netop frivilligcentrenes styrke – tilstedeværelsen i lokalmiljøet, samarbejdet med lokale aktører og kendskabet til lokale behov, styrker og udfordringer. En evaluering foretaget af Rambøll for Socialstyrelsen i 2016 fastslår, at frivilligcentrene yder en væsentlig indsats for at styrke det lokale frivillige engagement.

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP