Frivilligcentrenes formål og mål

Frivilligcentrene skaber rammer for deltagelse og fællesskaber og har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt. 

 • Kvalitet & Mangfoldighed

Frivilligcentrene øger kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale frivillige arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger og initiativer samt hjælpe nye foreninger i gang

 • Udfoldelse & Deltagelse

Frivilligcentrene øger omfanget af det frivillige arbejde og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden ved at gøre det lettere at blive frivillig, lettere at yde en frivillig indsats og lettere at finde hjælp og støtte i civilsamfundet.

 • Samarbejde & Sammenhængskraft

Frivilligcentrene øger den sociale sammenhængskraft og styrker en helhedsorieneret social indsats ved at skabe netværk og samarbejde på tværs af foreninger og mellem foreninger, kommuner og erhvervsliv.

Kvalitet & Mangfoldighed

Frivilligcentrene øger kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale frivillige arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger og initiativer samt hjælpe nye i gang.

Vi arbejder for at understøtte den frivillighed, der allerede findes og bistår ved udvikling af nye initiativer.
Vi respekterer foreningernes selvstændighed og ønsker at værne om og udvikle det organiserede frivillige arbejde i foreningerne, men vi har også fokus på den værdi og de muligheder, der ligger i andre former for frivillighed uden for det traditionelle foreningsliv.
Det kan være frivillige aktiviteter, som ikke er organiseret i en forening eller frivillige på kommunale institutioner.

Frivilligcentrene:
 • Opkvalificerer frivillige foreninger og initiativer ved at yde konsulentbistand og rådgivning om drift og udvikling, fx rekruttering af frivillige, bestyrelsesarbejde og fundraising
 • Hjælper nye initiativer i gang gennem sparring og rådgivning, fx om vedtægter, økonomi og relevante samarbejdspartnere
 • Arrangerer og tilbyder kurser og temadage om relevante emner
 • Synliggør frivilligheden lokalt, fx gennem foreningsvejviser, sociale medier og events
 • Tilbyder lokaler og faciliteter eller hjælper med at finde andre muligheder i lokalområdet

Udfoldelse & Deltagelse

Frivilligcentrene øger omfanget af det frivillige arbejde og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden ved at gøre det let at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats og let at finde hjælp og støtte i civilsamfundet.

Vi arbejder for et mangfoldigt lokalsamfund, hvor alle har adgang til og mulighed for at deltage og udfolde sig.
Vi har et unikt indblik i den frivillige verden og overblik over lokale frivillige foreninger og initiativer, som vi formidler til frivillige og borgere gennem personlige samtaler, aktiviteter og arrangementer.

Frivilligcentrene:
 • Hverver, matcher og formidler borgere til relevant frivilligt arbejde i frivillige foreninger og initiativer i lokalområdet
 • matcher og formidler borgere, der ønsker hjælp og støtte, til relevante frivillige foreninger og initiativer i lokalområdet
 • synliggør og formidler mulighederne i den frivillige verden, fx med foreningsvejvisere, frivilligjob-oversigter og personlige samtaler med potentielle frivillige og borgere

Samarbejde & Sammenhængskraft

Frivilligcentrene øger den sociale sammenhængskraft og styrker en helhedsorienteret social indsats ved at skabe netværk og samarbejde på tværs af foreninger og mellem foreninger, kommuner og erhvervsliv.

Vi skaber rum for erfaringsudveksling, synliggør samarbejdsmuligheder og styrker relationerne.
Vi ser positive muligheder i et tættere og bedre samspil med lokale samarbejdspartnere, herunder kommunen og erhvervslivet.
Ved at udnyte de forskelligartede kompetencer og ressourcer kan vi i fællesskab løfte og udvikle civilsamfundet.

Frivilligcentrene:
 • Igangsætter netværk og samarbejde på tværs af foreninger, fx gennem temadage og kurser
 • Skaber dialog mellem foreninger og relevante samarbejdspartnere, fx via dialog- og temamøder, hvor kommunen eller virksomheder og de frivillige foreninger mødes
 • Synliggør frivillige foreninger og initiativer og konkrete samarbejdsmuligheder, fx for kommunen, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre relevante samarbejdspartnere

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP